• R1/R1C
  • R1/R1C

R1/R1C

• Sealed Ø1-1/8" integrated headset
• High Rolling Sealed AC Bearings
• Dimension: Ø28.6×Ø30×Ø45mm
• Top Cover: Ø28.6×Ø45mm carbon construction
• Crown Race: Ø30mm 7075 T6 CNC machined
• Height: 10mm
• Weight (w/o cap): 55g